Клубы

КСП “Парус” (Калининград)

Творческая лаборатория ЮЛА (Калининград)

КСП “Аквамарин” (Калининград)

Группа ЧерновиК (Калининград)

КЛАП “Подорожник” (Калининград)

КСП “Аккорд” (Светлый)

КСП “Бриз” (Балтийск)

Турклуб “Азимут” (Калининград)

КВД “Флагман” (Калининград)

“ПадъАбАЖЮР” Музыкальный клуб (Калининград)